Καλωσορίσατε στο "ЭΛ ゐfĩҟэřゐǒý's Trackmania Blog" , Ελπίζω να βρείτε αυτό που ψάχνετε :) Καλή διαμονή.

Free Skins, NeonsΕλληνικά:

Τα αυτοκίνητα "skins" και τα neon χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.

  1. δωρεάν
  2. πουλημένα
  3. για πούλημα
Επεξήγηση κατηγοριών:

τα "δωρεάν" είναι αυτά που μπορείτε να τα κατεβάσετε ανα πάσα ώρα και στιγμή xωρίς κανένα κόστος.

τα  "πουλημένα" είναι αυτά που τα έχει πάρει κάποιος παίχτης και δέν είναι πλέον διαθέσιμα.

τα "για πούλημα" είναι αυτά που μπορεί να τα πάρει κάποιος παίχτης εφόσον είναι διαθέσιμα.

ο σκοπός που έφτιαξα την 2η και 3η κατηγορία είναι ο εξής, ο κάθε παίχτης να έχει το μοναδικό του αυτοκίνητο εφόσον το έχει παραγγείλει και έχει φτιαχτεί το σχέδιο ανάλογα με τις απαιτήσεις τού, ή άν έχει πάρει κάποιο απο τα έτοιμα.

όταν ένας παίχτης αγοράσει ένα αυτοκίνητο, τότε αυτο αυτόματα θα πηγαίνει στην κατηγορία "πουλημένα" και δέν θα είναι διαθέσιμο.

------------------------------------------------
English:

The cars “skins” and the neon are separated in 3 categories.

   1. free of charge
   2. selling
   3. for sell

Explanation of categories:

“free of charge” are what you can completely free at all hour and moment without any cost.

“sold” are the one's that have been purchased by a player and are not henceforth available.

“for sell” are the one's that a player can purchase provided that they are available.

the aim that I made the 2nd and 3rd category is the following, each player to have his unique car provided that either the player purchased one of the pre-made designs or was made on specific design instructions by the player.

when a player buys a car, then it will automatically will go to the category “sold” (for design display only), and will not be available for purchase.


Advent Calendar 2010 stadium car
Τιμή: "free download"


Coast Car HD Santa
Τιμή: "free download"


5 Neon Pack -Advent Calendar 2010
Τιμή: "free download"

Διαβάστε περισσότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...